Na jaře 2022 je možné navštěvovat tyto kurzy norštiny:

ZAČÁTEČNÍCI pondělí 17.15 – 18.45
STŘEDNĚ POKROČILÍ pondělí 18.50 – 20.20
PŘÍPRAVA NA BERGENSTEST online čtvrtek 20.00-21.30

Délka kurzu

Kurz tvoří 12 setkání po 2 vyučovacích hodinách od 17.1.-28.4.2022 s výjimkou týdne 8 (zimní prázdniny), 15 a 16 (Velikonoce).

Místo

Solbærtorvet barnehage, Gardeveien 4A, Oslo, 5 min od stanice metra Majorstuen.

Cena

Přihlášení do 5. 1. 2022: 2.990 NOK
Přihlášení po 5. 1. 2022: 3.290 NOK
Kurzovné je třeba uhradit do 22. 2. 2022.

Přihlášky

Přihlašuje se na webových stránkách basenordic.no (jazykové kurzy, přihlášení). Minimální počet přihlášených v jednom kurzu je 5 účastníků, maximální 9.

ZAČÁTEČNÍCI pondělí 17.15 – 18.45

V novém kurzu pro začátečníky budeme používat učebnici Norština nejen pro samouky a doplňovat ji materiály z norské učebnice På vei. Pro nástup do kurzu není potřeba žádné předchozí znalosti norštiny, pouze čas a chuť začít studovat. Během kurzu projdeme ca prvních 8 lekcí, od úplných začátků až po prostý minulý čas, souvětí a budeme schopni konverzovat na jednoduchá témata. Studium budeme doplňovat interaktivními úkoly na webu På vei. Učebnici Norština nejen pro samouky je možné zakoupit u nás na začátku kurzu.

STŘEDNĚ POKROČILÍ pondělí 18.50 – 20.20

Kurz pro ty z vás, kteří jste již absolvovali kurz úrovně A1 a A2 (např. učebnice På vei), rozumíte konverzační norštině na jednoduchá témata, mluvíte norsky např.v obchodě nebo v dopravě, ale potřebujete se dále rozvíjet, prohlubovat znalosti gramatiky, rozšiřovat slovní zásobu a zaposlouchat se do norských dialetů. Budeme se zabývat minulým a předpřítomným časem, předložkami, skloňováním a budeme mluvit na aktuální témata, která vás zajímají. Součástí studia budou poslechová cvičení na doma. Na začátku kurzu bude vstupní test a úroveň studia včetně témat bude připůsobena potřebám a zájmu účastníků.

PŘÍPRAVA NA BERGENSTEST online čtvrtek 20.00-21.30

Přípravný kurz pro ty z vás, kteří se chtějí přihlásit na Bergenstest (test norštiny na pokročilé úrovni B2-C1). V online kurzu se seznámíme s jednotlivými částmi zkoušky: čtení, poslech, referát, gramatika a psaní a projdeme několik dostupných exemplářů Bergenstestu. Součástí kurzu bude domácí příprava, psaní, opakování gramatiky podle potřeby. V hodinách budeme procházet jednotlivé části, vysvětlovat obtížnou gramatiku, procházet typické chyby. Probíhá na 8×8 Meet, aplikaci je možné stáhnout na pc i mobil (Android, iPhone/iPad).

Pokud vám vypsané kurzy nevyhovují a máte zájem o soukromé hodiny, kontaktujte mne.

Těším se na Vás!

Mgr. Lenka Sommerseth
mobil: 466 91 232
.@.